Brazylia
BrazyliaBułgariaEgiptHiszpaniaSzwecjaChinyRosjaKanadaNorwegia UkrainaPortugaliaBelgiaHolandiaFrancjaSzwajcariaWłochy

Brazylia
Obywatele polscy przybywający do Brazylii jako turyści na okres do 90 dni w roku są zwolnieni z obowiązku wizowego.
Wniosek o przedłużenie prawa pobytu w celach turystycznych ponad 90 dni można złożyć w policji federalnej (Policia Federal), najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu.

Przedłużenie na dalsze 90 dni jest udziela­ne w zasadzie automatycznie po wniesieniu opłaty skarbowej (ok. 10 USD).
W razie stwierdzenia nielegalnego pobytu policja federalna nakazuje obcokrajowcowi opuszczenie kraju w ciągu 8 dni i obciąża go karą grzywny w wysokości ok. 300 USD (zapłacenie grzywny jest warunkiem wydania pozwolenia na ponowny wjazd do Brazylii).
Cudzoziemiec, który nie zastosuje się do nakazu opuszczenia Brazylii, może zostać aresztowany na okres do 60 dni, z możliwością przedłużenia o dalsze 60 dni, aż do deportacji.

Od obywateli polskich zamierzających podjąć działalność zarobkową lub osiedlić się na stałe wymagane są odpowiednie wizy. Uzyskanie wizy z prawem do pracy jest trudne (pracodawca musi zagwarantować cudzoziemcowi m.in. płacę na poziomie powyżej 3000 USD miesięcznie).
Przyjęcie na studia potwierdzone przez uczelnię jest podstawą wydania wizy studenckiej na okres nauki. Karta stałego pobytu jest wydawa­na automatycznie osobie będącej członkiem najbliższej rodziny obywatela brazylijskiego. Paszport musi być ważny minimum 180 dni od dnia przekroczenia granicy.
Przy przekraczaniu brazylijskiej granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować i przechowywać w innym miejscu niż paszport, gdyż w razie utraty lub uszkodzenia paszportu tylko na jej podstawie można opuścić Brazylię.

Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, jak również zaświadczenia o środkach finansowych na pokrycie kosztów pobytu (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka).
 
W strefie klimatów równikowych znajduje się około 90% powierzchni Brazylii.
W strefie tej można wyróżnić trzy regiony klimatyczne: - równikowy wybitnie wilgotny - Nizina Amazonki - podrównikowy wilgotny - Wyżyna Gujańska, Mato Grosso, centrum Wyżyny Brazylijskiej - podrównikowy suchy - północno - wschodnia część Wyżyny Brazylijskiej Wiecej o pogodzie w Brazylii.

Podstawowe informacje
Stolica: Brasilia
Obszar: 8 511 965 km2
Ludność: 190 010 647
Języki: portugalski (urzędowy), hiszpański, angielski, francuski
Waluta: 1 real (BRL) = 100 centavos

Pod koniec XVIII w. nastąpił w Brazylii wzrost dążęń niepodległościowych. Regent portugalski książę Joao, ustanowił Brazylię królestwem, połączonym unią personalną z Portugalią. W 1822 jego syn Pedro zerwał zależność od Portugalii, proklamując niepodlegle cesarstwo Brazylii, na czele którego stanął jako Pedro I. 1864-1870 Brazylia wraz z Argentyną i Urugwajem wzięła udział w wojnie paragwajskiej.
Okres do I wojny światowej był dla Brazylii, która wzięła w niej udział (od 1917) po stronie państw alianckich, okresem gospodarczego prosperity.
W 1964 zamach stanu, który zapoczątkował wieloletnie rządy wojskowych. Wydane 1964-1966 przez wojskową juntę rządzącą cztery tzw. akty instytucjonalne wprowadziły w Brazylii reżim autorytarny. 1982 za kadencji prezydenta J.B. de Oliveiry Figueiredo (1979-1985) doszło do pierwszych od 1964 demokratycznych wyborów parlamentarnych.

Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
tel. 617 48 00;
fax 617 86 89
e-mail: brasil@brasil.org.pl
Internet: www.brasil.org.pl

Ambasada RP
SES - Avenida das Naçoes, Qd. 809 Lote 33
70.423-900 Brasilia-D.F. Caixa Postal 07/0263
tel. (0-055 61) 3443-34-38, 3242-92-73
fax. 3242-85-43
e-mail: embpolon@terra.com.br www: www.polonia.org.br
Nazwa miasta
Temperatura
Wiatr
Ciśnienie
Opis