Chiny
BrazyliaBułgariaEgiptHiszpaniaSzwecjaChinyRosjaKanadaNorwegia UkrainaPortugaliaBelgiaHolandiaFrancjaSzwajcariaWłochy

Chiny
Obywatele polscy udający się do Chin muszą mieć ważną wizę pobytową lub tranzytową (osoby oczekujące na międzynarodowe połączenia lotnicze, których pobyt na lotnisku nie jest dłuższy niż 24 godziny, mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio podczas odprawy paszportowej). Wyjazd z teryto­rium Chin kontynentalnych do Specjalnej Strefy Administracyjnej Hongkongu i/lub Makao traktowany jest jak opuszczenie granic ChRL i automatycznie anuluje ważność posiadanej wizy jednokrotnej. Planując podróż do tych miejsc, należy pamiętać, aby w chińskich urzędach konsularnych złożyć wniosek o wydanie wizy dwu lub wielokrotnej. Wizę na wjazd do Chin kontynentalnych z Hongkongu lub z Makao można uzyskać w działających tam biurach łącznikowych centralnych władz ChRL, a także za pośrednictwem agencji turystycznej China Travel Service. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach wizę można uzyskać na lot­nisku. Pobyt na terytorium ChRL bez ważnej wizy (czas pobytu wykracza poza termin ważności wizy) karany jest grzywną w wysokości do 1000 USD. Odpowiedzialne za sprawy wizowe biuro bezpieczeństwa publicznego upoważnione jest do naliczania grzywny w wysokości ok. 60 USD za każdy dzień pobytu bez ważnej wizy. Paszport natomiast powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy po wygaśnięciu terminu ważności chińskiej wizy. Od turystów indywidualnych chińskie urzędy konsularne mogą wymagać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na dzień pobytu. Aby otrzymać wizę z prawem do pracy (tzw. wizę Z), instytucja zatrudniająca powinna wystąpić do władz miejscowych o wydanie stosownego zezwolenia. Po uzyskaniu wizy z prawem do pracy cudzoziemiec musi wystąpić do biura bezpieczeństwa publicznego o wydanie zezwolenia na pobyt (residence permit) – jest to rodzaj karty pobytu, która jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania ważnej wizy pobytowej. Podobna procedura obowiązuje osoby pragnące studiować w ChRL: na podstawie zaświadczenia z uczelni cudzoziemcy mogą ubiegać się o wizę w celu podjęcia nauki (tzw. wiza X), a po przyjeździe do Chin muszą starać się o zezwolenie na pobyt. W większości przypadków formalnościami związanymi z długoterminowym pobytem cudzoziemca w Chinach zajmuje się instytucja przyjmująca. Od roku 2004 możliwe jest uzyskanie zezwolenia na pobyt na okres do 10 lat. Przedłużenia ważności wizy można dokonać jedynie w dużych miastach w biurach bezpieczeństwa publicznego (w wydziałach kontroli ruchu osobowego cudzoziemców). Procedura przedłużania ważności wizy trwa zwykle 5 dni roboczych, co należy uwzględnić w planach podróży. Poza międzynarodowymi portami lotniczymi i kolejowymi przejściami na granicy z Kazachstanem, Mongolią, Federacją Rosyjską, KRLD oraz na południu z Wietnamem dla cudzoziemców dostępne są nieliczne drogowe punkty graniczne. Sytuacja przedstawia się podobnie na granicy z Pakistanem, Kirgizją, Wietnamem, Laosem. Punkty graniczne między Nepalem i Tybetem czynne są tylko okresowo. Cudzoziemcom nie zezwala się na wjazd własnymi pojazdami na terytorium Chin. Wyjątek mogą stanowić międzynarodowe rajdy, ekspedycje itp., jednak imprezy takie muszą być zorganizowane przez wyspecjalizowaną chińską agencję turystyczną, która opracowuje trasę, uzyskuje stosowne zezwolenia od władz i deleguje swoich oficerów łącznikowych towarzyszących cudzoziemcom na trasie przejazdu. Praca w Chinach. W ostatnich latach popularne stały się przyjazdy cudzoziemców, którzy chcą pracować w Chinach. Oprócz zatrudnionych w filiach międzynarodowych korporacji działających na tutejszym rynku wielu, głównie młodych, ludzi przyjeżdża na kontrakty w charakterze lektorów języków obcych. Przyjazdy tego typu organizowane są najczęściej w odpowiedzi na ogłoszenia w prasie lub internecie. Należy jednak pamiętać, że podjęcie pracy w Chinach możliwe jest jedynie po uzyskaniu odpowiedniej wizy („Z”). Niedopełnienie tego obowiązku – o czym przyszli pracodawcy, często celowo, nie informują – grozi poważnymi konsekwencjami, łącznie z wydaleniem z terytorium ChRL. Decydując się więc na podpisanie kontraktu z miejscową szkołą językową, obowiązkowo trzeba się upewnić, że praca wykonywana będzie legalnie, po uzyskaniu wizy „Z”. Ważne jest również uprzednie dokładne uzgodnienie warunków lokalowych, długości przysługującego urlopu oraz wymiaru godzin nauczania.
 
- Pekin: Zakazane Miasto – stolica Chin przez ponad 500 lat, Tiantan (Świątynia Nieba) - symbol Pekinu
- Wielki Mur - najwspanialsza budowla starożytnych Chin
- Szkarłatno-złota Góra w Nankinie
- Suzhou – miasto kanałów i pięknych tradycyjnych ogrodów
- Wenecję Chin czyli wioskę Zhouzhuang
- święte góry: Jiuhua Shan, Huang Shan, Hua Shan i Emei Shan
- Jezioro Zachodnie (Xi Hu)
- Harbin: Święto Lodowej Latarni i słowiańskie pozostałości
- Xuangkong Si - klasztor o 1400 latach historii
- żołnierzy Terakotowej Armii
- zabytki Guilin, Lujiang czy Dali
- Dazu Xian słynne z buddyjskich rzeźb jaskiniowych i malowideł naskalnych
- orientalny Kaszgar
- pałac Potala w Lhasie
- klasztory i krajobrazy Tybetu
- Qinghai Hu – największe jezioro Chin
- stepy Mongolii Wewnętrznej
 
Podstawowe informacje
Stolica: Pekin

Obszar: 9 596 960 km2
Ludność: 1 321 851 888
Języki: standardowy chiński, czyli mandaryński (putonghua, oparty na dialekcie pekińskim), dialekty yue (kantoński), wu (szanghajski), minbei (rejon Fuzhou), minnan (Hokka i Tajwan), xiang, gan i hakka, języki mniejszości (patrz grupy etniczne)
Waluta: 1 juan (CNY) = 10 jiao
 
Przez większość trwającej 3500 lat historii, Chiny przodowały w rozwoju rolnictwa, rzemiosła i nauki, by dopiero w XIX wieku, w czasie rewolucji przemysłowej, uznać przewagę Zachodu, zwłaszcza w sferze ekonomicznej i militarnej. W pierwszej połowie XX wieku kraj cierpiał z powodu głodu, wojen domowych i niepokojów, a także okupacji japońskiej. Po II wojnie światowej do władzy doszli komuniści pod władzą Mao Tse-tunga zapewniając krajowi suwerenność. Rządy Mao kosztowały życie dziesiątek milionów Chińczyków i utratą prywatności na rzecz wszechobecnego państwa, kontrolującego wszystkie sfery życia. Po 1978 roku Deng Xiaoping, następca Mao, zdecentralizować decyzje gospodarcze, co doprowadziło do czterokrotnego wzrostu wskaźników gospodarczych. życie polityczne kraju wciąż jest ściśle kontrolowane, podczas gdy kontrola nad strefą ekonomiczną jest coraz mniejsza. Obecnie najważniejsze kwestie to: integracja Hongkongu, likwidacja niewydajnych przedsiębiorstw państwowych, modernizacja wojska, walka z korupcją i opieka nad milionowymi rzeszami pozbawionych zatrudnienia pracowników sektora państwowego. 

Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
ul. Bonifraterska 1
00-203 Warszawa
tel. 831 38 36
fax 635 42 11; telex 813589 china pl
Internet: www.chinaembassy.org.pl 

Ambasada RP w Pekinie
1 Ri Tan Lu, Jian Guo Men Wai
100600 Beijing (Pekin), PR China
tel. (+8610) 6532-1235 do 37
fax. (+8610) 6532-1745
e-mail: polska@public2.bta.net.cn (konto główne) 
polamba@public.bta.net.cn (pion polityczny) 
www.PolandEmbassyChina.net 
Nazwa miasta
Temperatura
Wiatr
Ciśnienie
Opis