Szwecja
BrazyliaBułgariaEgiptHiszpaniaSzwecjaChinyRosjaKanadaNorwegia UkrainaPortugaliaBelgiaHolandiaFrancjaSzwajcariaWłochy

Szwecja
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Szwecji do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty (starego i nowego wzoru). Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę w przypadku starszych, książeczkowych dowodów osobistych należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania asię i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”
 

Stanowiąca wojskową potęgę w XVII wieku Szwecja przez prawie dwa wieki nie uczestniczyła w żadnej wojnie. W obydwu wojnach światowych zachowała neutralność. Sprawdzający się przez długie lata system kapitalistyczny połączony z rozbudowanym systemem świadczeń socjalnych został ostatnio osłabiony przez wysokie bezrobocie, wzrastające koszty utrzymania i spadek pozycji Szwecji na rynkach międzynarodowych. Niezdecydowanie odnośnie roli Szwecji w politycznej i gospodarczej integracji Europy spowodowało, że Szwecja wstąpiła do UE dopiero w 1995 roku oraz nie wprowadziła euro w 1999 roku.
Podstawowe informacje
Podstawowe informacje Stolica: Sztokholm Obszar: 449 964 km2 Ludność: 9 031 088 Języki: szwedzki, małe grupy lapońsko- i fińskojęzyczne Waluta: 1 korona szwedzka (SEK) = 100 öre Archipelag sztokholmski składa się w większości z granitowych szkierów, które nadal ulegają wypiętrzeniu. W Szwecji prawo użyteczności publicznej pozwala na łowienie ryb w wodach morskich i wielkich jeziorach bez zezwoleń i opłat. Na Gotlandii – największej wyspie Bałtyku (nie licząc Zelandii, która jest otoczona cieśninami) rosną trufle. W okolicach stolicy rośnie rzadka odmiana gąski (gąska sosnówka,Tricholoma nauseosum) W Szwecji obowiązuje "Stare Prawo" (wchodzące w skład prawa użyteczności publicznej) pozwalające na użytkowanie gruntu czasowo. W praktyce oznacza to, że można na nieogrodzonym terenie rozbić namiot i przemieszkać np. przez weekend na cudzej ziemi jednak pod warunkiem pozostawienia miejsca w należytym stanie (nie wolno niszczyć zieleni i zostawiać po sobie śmietnika). Wszelkie tereny ogrodzone są wyłączone z tego prawa. Ambasada Królestwa Szwecji ul. Bagatela 3, 00-585 Warszawa tel. 64 08 900, 64 08 +nr wew. fax 64 08 983 e-mail: ambassaden.warszawa@foreign.ministry.se Internet: www.swedishembassy.pl Ambasada RP Karlavägen 35, SE-114 31 Stockholm tel. (0-046 8) 50 57 50 00 fax. (0-046 8) 50 57 50 86 e-mail: info.polen@swipnet.se strona www: www.polemb.se
Nazwa miasta
Temperatura
Wiatr
Ciśnienie
Opis